Bild föreställande:

Länkar


 

www.smak.se

Bild föreställande: smakSMAK:s affärsidé är att erbjuda kvalitets- och certifieringstjänster till livsmedelsbranschen så att konsumentens behov av bra och säkra livsmedel blir tillgodosett. Företaget har huvudsakligen två verksamhetsområden: provningsverksamhet och certifiering.

 

www.svensktsigill.com

Bild föreställande: svsigillSvenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som du kan hitta på mat och blommor. En grundlig, regelbundet återkommande kontroll säkerställer att lantbrukarna och odlarna följer våra regler, och råvaran går att spåra tillbaka till sitt ursprung. Du kan dessutom alltid vara säker på att mat och blommor märkta med Svenskt Sigill kommer från svenska gårdar och odlingar.