Bild föreställande:

Miljö & kvalitet


 

Stora Mellösa Potatis AB är IP-certifierat och RIP-godkänt.

 

IP (Integrerad Produktion)

Bild föreställande: intyg 01sIP är ett svenskt odlingskoncept som syftar till att minimera odlingens miljöpåverkan, främja livsmedelssäkerhet och produktkvalitet och verka för en god arbetsmiljö.

 

Odlingen kontrolleras regelbundet av SMAK AB (www.smak.se) som är ett oberoende kontroll- och certifieringsorgan.

 

RIP

Bild föreställande: intyg 02sRIP står för Riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier. I riktlinjerna, som är framtagna av SMAK tillsammans med SIK, ingår relevanta delar av HACCP, ISO 9000 och ISO 14000.

 

Stiftelsen Potatisbranschen (SPB) har tagit beslut på att alla SMAK-anslutna potatispackerier seanst 1 juli 2005 skall arbeta efter riktlinjerna.